Puzzel

Op deze pagina vind je de puzzels en kleurplaten die bij het contactblad worden gevoegd.

Kun je de puzzelpagina's niet openen, download dan HIER de Adobe Reader.

 

> Puzzelpagina 62 'tabernakel'

> Puzzelpagina 61 'Jona''

> Puzzelpagina 60 'Hemelvaart'

> Puzzelpagina 59 'Kan en Abel'

> Puzzelpagina 58 'Lydia en de stokbewaarder'

> Puzzelpagina 57 'de Heer is opgestaan!'

> Puzzelpagina 56 'Petrus verloochening'

> Puzzelpagina 55 'Paulus'

> Puzzelpagina 54 'Ruth'

> Puzzelpagina 53 'Esther'

> Puzzelpagina 52 'Bruiloft te Kana'

> Puzzelpagina 50 'Eerst optreden van Jezus'
> Puzzelpagina 49 'Abraham en Izak'
> Puzzelpagina 48 'Gelijkenissen'
> Puzzelpagina 47 'Het leven van Josef'
> Puzzelpagina 46 'De blinde Bartimeus
> Puzzelpagina 45 'Het leven van Mozes'
> Puzzelpagina 44 'Izak en Rebbeka'
> Puzzelpagina 43 'Ruzie en vrede'
> Puzzelpagina 42 'Spreuken'
> Puzzelpagina 41 'Bidden'
> Puzzelpagina 40 'Bijbelkennis'
> Puzzelpagina 39 'Hoofdman Cornelius'
> Puzzelpagina 38 'Hemelvaart'
> Puzzelpagina 37 'Petrus'
> Puzzelpagina 36 'Mordechai'
> Puzzelpagina 33 'Naaman'
> Puzzelpagina 32 'Psalmen'
> Puzzelpagina 31 'Elia en Achab'
> Puzzelpagina 30 'Johannes de doper'
> Puzzelpagina 29 'Jacob bij Laban'
> Puzzelpagina 28 'Het Hooglied'
> Puzzelpagina 27 'Mozes'
> Puzzelpagina 26 'Jesaja'
> Puzzelpagina 25 'Tien plagen'
> Puzzelpagina 24 'Psalmen'
> Puzzelpagina 23 'Koningen'
> Puzzelpagina 22 'Wie is jouw naast?'
> Puzzelpagina 21 'Jacob en Ezau'
> Puzzelpagina 20 'namen in de Bijbel'
> Puzzelpagina 19 'de woestijnreis'
> Puzzelpagina 18 'handelingen der apostelen'
> Puzzelpagina 17 'de apostelen'
> Puzzelpagina 16 'rondom het pinksterfeest'
> Puzzelpagina 15 'de Bijbel'
> Puzzelpagina 14 'verschijning van Jezus'
> Puzzelpagina 13 'Pasen'
> Puzzelpagina 12 'intocht in Jeruzalem'

> Puzzelpagina 11 'Ruth'

> Puzzelpagina 10 'Psalmen'

> Puzzelpagina 9 'Noach'