ZENDING EN EVANGELISATIE


 

ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten bestaat er binnen de hersteld hervormde kerk ook een eigen zending, de ZHHK. De laatste fietssponsortocht van de JV was voor dit doel. De ZHHK heeft als werkgebied Malawi, waar ze als doel heeft het Evangelie te verkondigen, opbouw van gemeentes mogelijk te maken en de leefomstandigheden van de mensen te verbeteren. Kortom: een heel mooi en dankbaar werk om op deze wijze te arbeiden in Gods Koninkrijk!

 

Op 15 november 2008 is namens de HHJO de Landelijke Actie voor de zending in Malawi gestart. Fantastisch is het om te melden dat er heel veel jongeren in onze gemeenten druk bezig zijn om geld in te zamelen voor onze naasten in Malawi! Diverse clubs en verenigingen hebben iemand van de ZHHK uitgenodigd, anderen hebben d.m.v. de Handreiking samen nagedacht over het nut en de noodzaak van zending. 

 

Zendingsblad


 

STICHTING DE ONDERGRONDSE KERK (SDOK)

Namens de SDOK heeft vorig jaar een man gesproken op een thema-avond. Een erg leerzame maar ook confronterende avond. Waar wij in vrijheid mogen geloven is het in Korea, China en Turkije verboden om rondom Gods Woord samen te komen, of wordt het leven van christenen moeilijk gemaakt. Kijk eens op de website van de SDOK voor veel leerzame informatie (www.sdok.nl) Je kunt je bovendien kosteloos abonneren op het seizoensblad van de SDOK, uiteraard is een gift van harte welkom. 

 

Er is ook een kinderpagina (www.stefweb.nl) voor kinderen van 8-12jaar. Stef! is de verkorte naam van Stefanus,die stierf om zijn geloof in de Heere Jezus. Stef! betekent ‘krans’. Deze krans kreeg je als je bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd had gewonnen. Allen die God liefhebben en ondanks vervolging in Hem blijven geloven, zullen deze krans van God ontvangen. Op deze website en in het kindermagazine Stef! lees je over kinderen die net als Stefanus lijden om hun geloof. Maar zij hebben de hoop en het vertrouwen dat ze in de hemel de ‘krans’ zullen ontvangen.

 


 

STICHTING FRIEDENSSTIMME

Stichting Friedensstimme staat al 30 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt ruim honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.


Daarnaast heeft Stichting Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.

 

 

Kinderfolder 

Speciaal voor kinderen is een folder ontwikkeld die je gratis kunt bestellen

Op de site van Friedensstimme is tevens een film te bestellen over het evangelisatiewerk